Dr. Stijn Michiels

V57 medical center, Schuttersvest 57, 2800 Mechelen

MADIWODOVR
 Prive  Prive ImeldaImelda

        

PrivePriveImeldaImelda


Parkeergelegenheid:  Betaalparking Q-Park Bruul ligt op 300m van de praktijk. 

  TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID

  Nele Ooms  -  reumaverpleegkundige

  Op maandag en dinsdag tussen 9u00 en 16u00 bereikbaar op  0467/07.17.26.   Ze is het eerste contactpunt voor afspraken, praktische vragen en vragen over medicatie. 

  Dr. Stijn Michiels  -  reumatoloog

  Gelieve de dokter enkel te contacteren voor dringende medische problemen. Voor praktische vragen kan u op maandag en dinsdag terecht bij de reumaverpleegkundige.

  Op maandag en dinsdag tussen 9u00 en 15u00 bereikbaar op het nummer 0465/09.03.68 op de privepraktijk.  En op woensdag (tussen 9u00 en 12u00) en op donderdag (tussen 9u00 en 16u00) in het Imeldaziekenhuis op het nummer 015/50.49.78.

  AFSPRAKENBEHEER:

  Afspraken worden bij voorkeur online gemaakt. Wanneer u de afspraak online maakt kan u ook deze ook beheren (herbekijken, verplaatsen, annuleren) en krijgt u 3 dagen vooraf nog een herinnering per e-mail.


  Online afsprakenbeheer


  Eventueel kan ook een telefonische afspraak worden gemaakt via de verpleegkundige op 0467/07.17.26.
  Let wel: hierbij wordt geen voorang gegeven op de beschikbare onlineafspraken. Voor dringende afspraken zie hieronder.

  OPGELET :   Bij patiënten die hun afspraak niet nakomen behouden we ons het recht voor om een verzuimvergoeding  van 30 euro aan te rekenen.

  DRINGENDE WACHTLIJST NIEUWE PATIËNTEN:

  Wenst u sneller gezien te worden dan de eerst beschikbare afspraak in onze online agenda?

   Vul dan de 'vragenlijst nieuwe patiënten' in (te downloaden via drukknop hieronder) en stuur deze samen met verwijsbrief en reeds beschikbare labo- en onderzoeksverslagen naar moc.liamg@aretor.ofni .  Wij proberen u binnen de week te contacteren.

  INFO VOOR NIEUWE PATIËNTEN:

  Aan patiënten die voor het eerst komen wordt gevraagd om volgende documenten mee te brengen:

  • eventuele verwijsbrief
  • afdrukken van recente labo's en beeldvorming
  • ingevulde vragenlijst nieuwe patiënten (te downloaden via drukknop onderaan)

  Vragenlijst nieuwe patiënten

  OSTEOPOROSE RAADPLEGING


  Of u osteoporose heeft gaat u vaak in eerste instantie niet merken, dit geeft immers geen pijn of andere klachten. Maar mensen met osteoporose kunnen gemakkelijker botbreuken of wervelindeukingen oplopen die dan weer aanleiding kunnen geven tot een verminderen van het functioneren en een afname van de levenskwaliteit. Het is dus belangrijk om osteoporose tijdig op te sporen en preventieve behandeling te starten. Dit kan via onze osteoporose raadpleging.

  Wie wordt er best gescreend voor osteoporose?

  - mensen ouder dan 50 jaar die een breuk hebben gehad
  - vrouwen ouder dan 65 jaar
  - vrouwen met een menopauze voor 45 jaar
  - mensen met familiaal voorkomen van osteoporose
  - mensen die minder goed mobiel zijn of regelmatig vallen
  - mensen die ooit langer dan 3 maanden cortisone moesten nemen
  - mensen die lijden aan chronische ziekten zoals: diabetes type 1, ziekte van Crohn of colitis ulcerosa, COPD, ...

  Programma van de osteoporoseraadpleging:

  - indien u nog niet over een botmeting beschikt zullen we starten met een botmeting door radioloog Dr. P. Verbeek
  - het breuk- en valrisico worden in kaart gebracht door de reumaverpleegkundige
  - de reumatoloog bepreekt met u de resultaten en of er eventueel medicatie moet worden opgestart
  - de reumaverpleegkundige geeft levensstijladviezen

  Hoe afspraak maken?

  Via 'online afsprakenbeheer' bovenaan of via telefonisch contact met de reumaverpleegkundige. Wij gaan actief na of er al dan niet nog een botmeting nodig is en contacteren u hierover.